آیا راه گریزی از تکنولوژی هست؟ کتاب صوتی تهی داستانی کوتاه به قلم اریک بل است؛ روایتی قابل‌توجه از پدری که می‌خواهد در عصر تکنولوژی، سادگی پیشین خانواده‌ی خود را حفظ کند. اما هیچ حواسش نیست که در این راه با شیوه‌ی نه‌چندان صحیحش، عزیزترین فرد زندگی‌ خ…

آیا راه گریزی از تکنولوژی هست؟ کتاب صوتی تهی داستانی کوتاه به قلم اریک بل است؛ روایتی قابل‌توجه از پدری که می‌خواهد در عصر تکنولوژی، سادگی پیشین خانواده‌ی خود را حفظ کند. اما هیچ حواسش نیست که در این راه با شیوه‌ی نه‌چندان صحیحش، عزیزترین فرد زندگی‌ خود را از دست خواهد داد. درباره کتاب صوتی تهی: داستان کتاب پیش‌رو در آینده رخ می‌دهد. همه چیز تغییر کرده و اوضاع جهان بسیار پیچیده شده است. جایی که تکنولوژی در جای‌جای زندگی آدمی سیطره پیدا کرده و به نظر می‌رسد از آن راه گریزی نیست. اریک بل (Eric Bell) در کتاب صوتی تهی (Empty) به روایت داستان پدری...>