کتاب تا سرای او نوشته‌ی جی پی واسوانی، راهنمایی مفید و راهگشا برای کسانی‌ست که با زبان و دستورالعمل‌هایی ساده می‌خواهند هنر مراقبه را بیاموزند و از طریق بدن و ذهن خود به بهترین شکل آن را تمرین نمایند. درباره کتاب تا سرای او کتاب حاضر اثری ساده و کاربر…

کتاب تا سرای او نوشته‌ی جی پی واسوانی، راهنمایی مفید و راهگشا برای کسانی‌ست که با زبان و دستورالعمل‌هایی ساده می‌خواهند هنر مراقبه را بیاموزند و از طریق بدن و ذهن خود به بهترین شکل آن را تمرین نمایند. درباره کتاب تا سرای او کتاب حاضر اثری ساده و کاربردی برای کسانی است که می‌خواهند در مسیر مراقبه پای بگذارند. این کتاب که به قلم جی. پی. واسوانی (J. P Vaswani)، استاد معنوی هندی، نگاشته شده است، گام به گام مراحل لازم برای انجام مراقبه‌ی عمیق و ساختن یک زندگی معنوی را شرح می‌دهد. همچنین کتاب حاضر راهنمایی خوب و خواندنی برای کسانی است که تازه در...>