میترا رضایی عرب، سحر خانی و زهرا میر‌سلیمانی در کتاب تاثیر ایماگوتراپی بر سازگاری زناشویی سعی دارند به‌طور ویژه سراغ یکی از روش‌های درمانی روابط یعنی «ایماگو تراپی» یا همان «درمان بر مبنای ایماگو» بروند. ایماگوتراپی به‌طور خلاصه از طریق بررسی دوران کو…

میترا رضایی عرب، سحر خانی و زهرا میر‌سلیمانی در کتاب تاثیر ایماگوتراپی بر سازگاری زناشویی سعی دارند به‌طور ویژه سراغ یکی از روش‌های درمانی روابط یعنی «ایماگو تراپی» یا همان «درمان بر مبنای ایماگو» بروند. ایماگوتراپی به‌طور خلاصه از طریق بررسی دوران کودکی افراد و نوع تصویرسازی آن‌ها از جهان پیرامون، به شناسایی و حل چالش‌های عاطفی روابط زوج‌ها می‌پردازد. درباره‌‌ی کتاب تاثیر ایماگوتراپی بر سازگاری زناشویی اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که به حوزه‌ی روابط بین زوجین علاقه دارید یا برای ارتقا رابطه‌ی عاطفی خود دست به جست‌وجو در مقاله‌های…>