سمیرا تهوری، نویسنده‌ی جوان و خوش‌آتیه‌ی کشورمان، در کتاب با من ترانه بمان داستان دختری را به تصویر می‌کشد که دل در گروی مهر پسری به نام طاها دارد. غافل از این که زمانه همواره با عاشقان سر ناسازگاری داشته است… درباره کتاب با من ترانه بمان «شیشه‌ی گل…

سمیرا تهوری، نویسنده‌ی جوان و خوش‌آتیه‌ی کشورمان، در کتاب با من ترانه بمان داستان دختری را به تصویر می‌کشد که دل در گروی مهر پسری به نام طاها دارد. غافل از این که زمانه همواره با عاشقان سر ناسازگاری داشته است… درباره کتاب با من ترانه بمان «شیشه‌ی گلاب را روی سنگ‌ قبر سیاه رنگ خالی کردم و همراه عطر آرامش‌بخشی که زیر دماغم رفت، صلوات فرستادم. دسته گل نرگس را روی سنگ قبر گذاشتم و شروع به فاتحه خوانی کردم. سه سالی می‌شد که سهم من از سایه پدر یک سنگ قبر بود که غروب هر پنجشنبه به دیدنش می‌رفتم…» کتاب ترانه با من بمان این گونه آغاز می‌شود. سمیرا…>