کتاب با قدرت جلو برو مجموعه‌ای از جملات قصار مهرنوش بختیاری است که در چهار بخش نگاشته شده است. بختیاری که خود رزیدنت قلب و عروق است، با استفاده از تجربه‌هایش درباره موفقیت این اثر را تالیف کرده و نکاتی مهم درباره چگونه طی کردن مسیر هدف‌گذاری تا رسیدن …

کتاب با قدرت جلو برو مجموعه‌ای از جملات قصار مهرنوش بختیاری است که در چهار بخش نگاشته شده است. بختیاری که خود رزیدنت قلب و عروق است، با استفاده از تجربه‌هایش درباره موفقیت این اثر را تالیف کرده و نکاتی مهم درباره چگونه طی کردن مسیر هدف‌گذاری تا رسیدن به مقصد را با شما به اشتراک می‌گذارد. کتاب با قدرت جلو برو مناسب چه کسانی است؟ افرادی که در جستجوی یک کتاب راهنمای کوتاه اما کاربردی برای یادآوری روزانه هستند این اثر را مفید خواهند یافت. در بخشی از کتاب با قدرت جلو برو می‌خوانیم: «بترس از آن که تمام عمرت در توهمی به نام یک روز شروع خواهم کرد،...>