کتاب این صدا از کجاست؟ به قلم علی بیگدلی، نمایشنامه‌ای به سبک پست دراماتیک است. این نمایشنامه به شیوه‌ی مونولوگ نوشته شده و دارای یک شخصیت است که در خلال این اجرا، احوالات درونی خود را به نمایش می‌گذارد. کتاب این صدا از کجاست، توسط انتشارات افسانه نیا…

کتاب این صدا از کجاست؟ به قلم علی بیگدلی، نمایشنامه‌ای به سبک پست دراماتیک است. این نمایشنامه به شیوه‌ی مونولوگ نوشته شده و دارای یک شخصیت است که در خلال این اجرا، احوالات درونی خود را به نمایش می‌گذارد. کتاب این صدا از کجاست، توسط انتشارات افسانه نیاکان به چاپ رسیده و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است. >