کتاب استیو جابز غلط کرد با تو خاطرات آزاده رحیمی است از روزهایی که به عنوان کپی‌رایتر در شرکت‌های مختلف مشغول به کار بوده. نویسنده‌ی این اثر با بهره‌گیری از زبان طنز و با نگاهی انتقادی به استارتاپ‌هایی می‌پردازد که برای همکاری و یا مصاحبه با آن‌ها سرو…

کتاب استیو جابز غلط کرد با تو خاطرات آزاده رحیمی است از روزهایی که به عنوان کپی‌رایتر در شرکت‌های مختلف مشغول به کار بوده. نویسنده‌ی این اثر با بهره‌گیری از زبان طنز و با نگاهی انتقادی به استارتاپ‌هایی می‌پردازد که برای همکاری و یا مصاحبه با آن‌ها سروکار داشته است. گفتنی‌ست کتاب حاضر یکی از عناوین مجموعه کتاب‌های تجربه محیط کار است. درباره کتاب استیو جابز غلط کرد با تو این روزها اتمسر کسب‌وکار تغییری اساسی کرده است و بازار کپی رایتری (یا همان کارشناس تولید محتوای خودمان!) حسابی گرم شده. کافی‌ست نگاهی بیندازید به آگهی‌های استخدام در سایت‌های...>