مگان مک دونالد در کتاب استینک دمدمی 7: استینک و راهپیمایی شبانه‌ی زامبی‌ها داستان استینک، برادر کوچک‌تر جودی دمدمی را روایت می‌کند که همراه با دوستان صمیمی‌اش برای جشن هالووین ترتیب اثر داده‌اند تا یک راه‌پیمایی شبانه با زامبی‌ها برگزار شود؛ اما ماجرا…

مگان مک دونالد در کتاب استینک دمدمی 7: استینک و راهپیمایی شبانه‌ی زامبی‌ها داستان استینک، برادر کوچک‌تر جودی دمدمی را روایت می‌کند که همراه با دوستان صمیمی‌اش برای جشن هالووین ترتیب اثر داده‌اند تا یک راه‌پیمایی شبانه با زامبی‌ها برگزار شود؛ اما ماجرا آن‌گونه که در نظر دارند، پیش نمی‌رود. گفتنی‌ است این کتاب ذیل مجموعه کتاب استینک دمدمی به همت انتشارات افق به انتشار می‌رسد. درباره‌ی کتاب استینک دمدمی 7: استینک و راهپیمایی شبانه‌ی زامبی‌ها کتابی که پیش روی شماست، با عنوان استینک و راهپیمایی شبانه‌ی زامبی‌ها (Stink and the Midnight Zombie Walk)…>