در کتاب از اخلاق مهندسی تا سلامتی، ایمنی و محیط‌زیست (H.S.E)، با چهارچوب‌های اخلاقی مهندسان از منظر قرآن کریم و وجوه تاریخی مسئله در میان ایرانیان آشنا خواهید شد. محمدحسین صائمیان با نگارش این اثر سعی داشته است یکی از مهم‌ترین راه‌های توسعه‌ی کشور را …

در کتاب از اخلاق مهندسی تا سلامتی، ایمنی و محیط‌زیست (H.S.E)، با چهارچوب‌های اخلاقی مهندسان از منظر قرآن کریم و وجوه تاریخی مسئله در میان ایرانیان آشنا خواهید شد. محمدحسین صائمیان با نگارش این اثر سعی داشته است یکی از مهم‌ترین راه‌های توسعه‌ی کشور را یادآوری و معرفی کند. درباره‌ی کتاب از اخلاق مهندسی تا سلامتی، ایمنی و محیط‌زیست (H.S.E) اهمیت فناوری در جهان معاصر و نقش برجسته‌ی مهندسان در توسعه‌ی کشورها، غیر قابل انکار است. محمدحسین صائمیان معتقد است برای بالا بردن ایمنی، سلامت و رفاه یک جامعه مهندسان باید به تعهدات اخلاقی خود وفادار باشند....>