در روابط عاشقانه‌ی خود به‌دنبال چه چیزی هستید؟ اگر عشق و صمیمیت گمشده‌ی شماست، با نیتی کلمپ و کیلی کلمپ در کتاب ازدواج 80/80 همراه شوید تا به شما راهنمایی ارائه کنند که رمز پایداری رابطه‌ی عاشقانه در دنیای مدرن کنونی است. مجله‌ی کازموپولیتن کتاب حاضر …

در روابط عاشقانه‌ی خود به‌دنبال چه چیزی هستید؟ اگر عشق و صمیمیت گمشده‌ی شماست، با نیتی کلمپ و کیلی کلمپ در کتاب ازدواج 80/80 همراه شوید تا به شما راهنمایی ارائه کنند که رمز پایداری رابطه‌ی عاشقانه در دنیای مدرن کنونی است. مجله‌ی کازموپولیتن کتاب حاضر را یکی از 15 کتاب برتر در حوزه‌ی ازدواج دانسته است. درباره‌ی کتاب ازدواج 80/80: ازدواج یکی از مهم‌ترین اتفاقات زندگی است. قبل از ازدواج بیشتر کارهای ما جنبه‌ی انفرادی دارد و با ازدواج، دیگر موضوع یک فرد مطرح نیست، بلکه موضوع تیم و هم‌تیمی مطرح است. کتاب ازدواج 80/80 (The 80/80 Marriage) به این...>