الی جی، محقق حوزه‌ی روان‌شناسی و روابط زناشویی در کتاب ازدواج ناپایدار به‌طور مفصل به تعارضات و چالش‌ها‌ی یک ازدواج ناموفق می‌پردازد و در ادامه با ارائه‌ی هفت کلید اساسی در روابط سالم، به مخاطب در داشتن یک رابطه‌ی عاشقانه و شاد کمک می‌کند. اگر در رواب…

الی جی، محقق حوزه‌ی روان‌شناسی و روابط زناشویی در کتاب ازدواج ناپایدار به‌طور مفصل به تعارضات و چالش‌ها‌ی یک ازدواج ناموفق می‌پردازد و در ادامه با ارائه‌ی هفت کلید اساسی در روابط سالم، به مخاطب در داشتن یک رابطه‌ی عاشقانه و شاد کمک می‌کند. اگر در روابط عاطفی و زناشویی خود با مشکلات متعددی روبه‌رو هستید، این کتاب برای شما نوشته شده است. درباره‌‌ی کتاب ازدواج ناپایدار داشتن یک رابطه‌ی پایدار و موفق، شاید از پیچیده‌ترین مهارت‌هایی‌ باشد که هر فرد در زندگی می‌تواند کسب کند. رمز به دست آوردن یک زندگی پرنشاط، در گرو به‌ دست آوردن مهارت‌های ارتباطی…>