تابه‌حال این اتفاق را تجربه کرده‌اید که هنگام ملاقات با یک شخص،‌ درباره شیوه صحیح برخورد خودتان یا او،‌ دچار تردید شوید؟ کتاب آداب معاشرت برای همه نوشته جان کور و ماری میچل یک راهنمای کاربردی برای شماست! با خواندن این کتاب، مهم‌ترین و ظریف‌ترین رفتاره…

تابه‌حال این اتفاق را تجربه کرده‌اید که هنگام ملاقات با یک شخص،‌ درباره شیوه صحیح برخورد خودتان یا او،‌ دچار تردید شوید؟ کتاب آداب معاشرت برای همه نوشته جان کور و ماری میچل یک راهنمای کاربردی برای شماست! با خواندن این کتاب، مهم‌ترین و ظریف‌ترین رفتارها و شیوه‌ عملکرد را در برخوردهای اجتماعی می‌آموزید. درباره کتاب آداب معاشرت برای همه: همه ما در یک جهان اجتماعی زندگی می‌کنیم که هر یک از اعمال و رفتارهایمان با دیگران،‌ معنا و مفهوم مشخصی دارد. گاهی جهانی که در آن رشد می‌کنیم، نیازمند زنده ماندن آداب و سنت‌هایی است که کیفیت ارتباط و معاشرتمان را...>