کتاب آخرین اغواگری زمین نوشته‌ی مارینا تسوتایوا، متشکل از هفت جستار است. نویسنده در این جستارها از ضرورت پرداختن به هنر صحبت می‌کند و آن را تنها پناهگاه امن آدمی در برابر ناملایمتی‌های زندگی می‌داند. تمرکز او در این کتاب به شعر، جایگاه والای آن و تجرب…

کتاب آخرین اغواگری زمین نوشته‌ی مارینا تسوتایوا، متشکل از هفت جستار است. نویسنده در این جستارها از ضرورت پرداختن به هنر صحبت می‌کند و آن را تنها پناهگاه امن آدمی در برابر ناملایمتی‌های زندگی می‌داند. تمرکز او در این کتاب به شعر، جایگاه والای آن و تجربه‌ی خلق اثر هنری معطوف است. او همچنین به شیوه‌ی مختصری زندگی‌نامه‌ و آثار شعرای نامدار روسیه را مورد بازبینی قرار می‌دهد. درباره‌ی کتاب آخرین اغواگری زمین زمین سرشار از بی‌عدالتی و رنج است، اما تا زمانی که هنر وجود دارد جای نگرانی نیست. این دیدگاه مارینا تسوتایوا (Marina Tsvetaeva) در کتاب آخرین...>