والاس شان در نمایش صوتی تب، نمایشنامه‌ای فلسفی و سیاسی را پیش روی شما قرار می‌دهد و پرسش‌هایی عمیق در رابطه با عدالت و روابط انسانی مطرح می‌کند. این اثر در سال 1991 برنده جایزه Obie برای بهترین نمایشنامه جدید آمریکایی شده است. درباره نمایش صوتی تب به …

والاس شان در نمایش صوتی تب، نمایشنامه‌ای فلسفی و سیاسی را پیش روی شما قرار می‌دهد و پرسش‌هایی عمیق در رابطه با عدالت و روابط انسانی مطرح می‌کند. این اثر در سال 1991 برنده جایزه Obie برای بهترین نمایشنامه جدید آمریکایی شده است. درباره نمایش صوتی تب به راستی چگونه می‌توان به عدالت اجتماعی دست پیدا کرد؟ این پرسشِ راوی بی‌نامِ نمایشنامه‌ی تب (The fever) است که در قالب یک مونولوگ عقاید و افکار ملتهب و پیچیده او را می‌شنوید. او که تاانتها ناشناس باقی می‌ماند، بیمار و تنها در اتاق هتلی دلگیر و در کشوری فقیر قرار دارد. زمانیکه شما کم کم با شخصیت و...>