زهره آیت اللهی و مریم کوهپایه‌ای در کتاب‌ خانواده در عصر دیجیتال به گردآوری مجموعه‌ای از مزایا و مضرات فضای مجازی و رسانه‌های گروهی پرداخته‌اند؛ این کتاب دومین کارگاه از مجموعه کارگاه‌های نهضت سواد رسانه‌ای در فضای مجازی است که به سفارش پلیس فضای تولی…

زهره آیت اللهی و مریم کوهپایه‌ای در کتاب‌ خانواده در عصر دیجیتال به گردآوری مجموعه‌ای از مزایا و مضرات فضای مجازی و رسانه‌های گروهی پرداخته‌اند؛ این کتاب دومین کارگاه از مجموعه کارگاه‌های نهضت سواد رسانه‌ای در فضای مجازی است که به سفارش پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا تهیه شده و در دسترس عموم قرار گرفته است. مطالعه‌ی این کتاب را به تمام کاربران فضاهای مجازی پیشنهاد می‌کنیم. >