بسیاری از اوقات برای رخ دادن تغییر مثبتی که زندگی‌تان به آن نیازمندید، تنها به اقدام کردن نسبت به همان چیزی که از قبل می‌دانید احتیاج دارید. مل رابینز در خلاصه کتاب صوتی قانون 5 ثانیه که ازجمله پرفروش‌ترین کتاب‌های سایت آمازون در سال 2017 بوده است، به…

بسیاری از اوقات برای رخ دادن تغییر مثبتی که زندگی‌تان به آن نیازمندید، تنها به اقدام کردن نسبت به همان چیزی که از قبل می‌دانید احتیاج دارید. مل رابینز در خلاصه کتاب صوتی قانون 5 ثانیه که ازجمله پرفروش‌ترین کتاب‌های سایت آمازون در سال 2017 بوده است، به توصیف و تشریح قانونی می‌پردازد که مطابق با آن تردید، بهانه‌تراشی و هرگونه مانعی برای اقدامات لازم جهت تغییر در زندگی را کنار خواهید گذاشت. درباره‌ی خلاصه کتاب صوتی قانون 5 ثانیه «یک روز او در آگهی بازرگانی، تصویر موشکی را دید که با شمارش معکوس پنج، چهار، سه، دو و یک پرتاب شد و این شروع یک تغییر...>