فیلم سینمایی نگهبان شب به کارگردانی رضا میرکریمی نماینده سینمای ایران در اسکار شد.

فیلم سینمایی نگهبان شب به کارگردانی رضا میرکریمی نماینده سینمای ایران در اسکار شد.