داوران و نامزدهای چهار بخش داستان بلند و رمان، مجموعه داستان کوتاه، نقد ادبی و مستندنگاری، در چهاردهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد، معرفی شدند….

داوران و نامزدهای چهار بخش داستان بلند و رمان، مجموعه داستان کوتاه، نقد ادبی و مستندنگاری، در چهاردهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد، معرفی شدند.