سرپرست فرمانداری رفسنجان گفت: چندین مکان امن برای اسکان سیل زدگان در شهر رفسنجان در نظر گرفته شده است.

سرپرست فرمانداری رفسنجان گفت: چندین مکان امن برای اسکان سیل زدگان در شهر رفسنجان در نظر گرفته شده است.