اقتصادنیوز:کارشناسان افغان این اقدام آمریکا را گامی در راستای بی ثبات سازی هرچه بیشتر افغانستان و درگیر کردن این کشور در ورطه جنگ داخلی و در راستای توافقات پشت پرده طالبان با امریکا دانستند….

اقتصادنیوز:کارشناسان افغان این اقدام آمریکا را گامی در راستای بی ثبات سازی هرچه بیشتر افغانستان و درگیر کردن این کشور در ورطه جنگ داخلی و در راستای توافقات پشت پرده طالبان با امریکا دانستند.