کهنز نام شهرکی است درجنوب شهرستان شهریار (علی شاه عوض) که با مرکزشهرستان فاصله کمی در حدود یک کیلومتر دارد. دارای آب وهوایی معتدل است. این شهرک با شهرهای فردوسیه، اسدآباد، دینارآباد و مرکزشهرستان شهریار مجاورت دارد. دارای باغات فراوان و مراکز فرهنگی (آموزشگاه، مدارس و ادارات)، آموزشی و ورزشی (استادیوم شباهنگ، باشگاههای متعدد ورزشی […]

کهنز نام شهرکی است درجنوب شهرستان شهریار (علی شاه عوض) که با مرکزشهرستان فاصله کمی در حدود یک کیلومتر دارد.

دارای آب وهوایی معتدل است.

این شهرک با شهرهای فردوسیه، اسدآباد، دینارآباد و مرکزشهرستان شهریار مجاورت دارد.

دارای باغات فراوان و مراکز فرهنگی (آموزشگاه، مدارس و ادارات)، آموزشی و ورزشی (استادیوم شباهنگ، باشگاههای متعدد ورزشی دیگر) گوناگون است.

همچنین ستاد فرماندهی غرب استان تهران را نیز در این شهرک واقع شده است.

دارای یک خیابان اصلی به نام بسیج است که اهالی به آن ۲۰ متری می‌گویند.