معرفی رئیس جدید دادگستری شهرستان شهریار
معرفی رئیس جدید دادگستری شهرستان شهریار
شهریاریها - طی مراسمی و با حضور مسئولان مربوطه،رئیسِ جدید دادگستری شهرستان شهریار معرفی شد

به گزارش شهریاریها ،طی مراسمی و با حضور مسئولان مربوطه،رئیسِ جدید دادگستری شهرستان شهریار معرفی شد

در مراسمی با حضور معاون رئیس دادگستری استان تهران و شماری از مسئولان شهرستان شهریار، آقای هاشمِ امامی به عنوان رئیس جدید دادگستری این شهرستان معرفی و از خدمات آقای کمیلی-مقدم، رئیس پیشین، قدردانی شد.. آقای کمیلی-مقدم با ارائه گزارشی از عملکردِ هفده ماهه‌ی خود، گفت: راه اندازی بایگانیِ راکد، استفاده از فناوری اطلاعات و سامانه‌های الکترونیکی و راه اندازی واحدِ ارشاد و معاضدتِ قضایی، از جمله اقدامات وی در دوران تصدی بوده است.