معرفی رئیس اداره صنعت معدن و تجارت به عنوان مدیر برتر شهرستان شهریار
معرفی رئیس اداره صنعت معدن و تجارت به عنوان مدیر برتر شهرستان شهریار
گفتنی ایست که در این جلسه به رسم بیادبود نیز به ایشان به رسم یادبود لوح تقدیری نیز تحویل گردید 

به مناسبت هفته دولت، یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰ ، در سالن جلسات فرمانداری شهرستان شهریار جلسه ای به مناسبت هفته جاری برگزار گردید که به دلیل ‍‍تلاش های کادر اداری اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان شهریار و مدیریت راهبردی مهندس رضا مصلحی، ایشان به عنوان مدیر برتر و پرتلاش شهرستان شهریار معرفی گردید .