اقتصادنیوز: رژیم غذایی طول عمر دارای شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با رژیم‌های غذایی مدیترانه‌ای است که اغلب در مناطق آبی بسیار قدیمی از جمله ساردینیا در ایتالیا، اوکیناوا در ژاپن و لوما لیندا در کالیفرنیا دیده می‌شود….

اقتصادنیوز: رژیم غذایی طول عمر دارای شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با رژیم‌های غذایی مدیترانه‌ای است که اغلب در مناطق آبی بسیار قدیمی از جمله ساردینیا در ایتالیا، اوکیناوا در ژاپن و لوما لیندا در کالیفرنیا دیده می‌شود.