سکه امامی در شروع معاملات امروز حدود 12 میلیون تومان مبادله می‌شد، افزایش قیمت دلار به کمک قیمت سکه آمده و مانع افت آن شده بود.

سکه امامی در شروع معاملات امروز حدود 12 میلیون تومان مبادله می‌شد، افزایش قیمت دلار به کمک قیمت سکه آمده و مانع افت آن شده بود.