معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: زمینه ای در جامعه فراهم شود تا بهبود یافتگان اعتیاد پس از ورود به جامعه، مورد حمایت قرار گرفته و از اعتیاد دوباره آنان جلوگیری شود….

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: زمینه ای در جامعه فراهم شود تا بهبود یافتگان اعتیاد پس از ورود به جامعه، مورد حمایت قرار گرفته و از اعتیاد دوباره آنان جلوگیری شود.