معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری، آسمانی شدن سردار حاج حسین اسماعیل‌بیگی از فرماندهان و پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت را تسلیت گفت.

معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری، آسمانی شدن سردار حاج حسین اسماعیل‌بیگی از فرماندهان و پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت را تسلیت گفت.