معاون پارلمانی رییس‌جمهوری، استاد حیدر رحیم‌پور ازغدی را مبارز پیشکسوت، منادی عدالت و یار دیرین و ثابت‌قدم انقلاب و رهبری نامید و درگذشت وی را تسلیت گفت.

معاون پارلمانی رییس‌جمهوری، استاد حیدر رحیم‌پور ازغدی را مبارز پیشکسوت، منادی عدالت و یار دیرین و ثابت‌قدم انقلاب و رهبری نامید و درگذشت وی را تسلیت گفت.