جلسه بررسی راه اندازی سامانه جامع انبارها و مراکز نگهدای کالا پیش از ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

جلسه بررسی راه اندازی سامانه جامع انبارها و مراکز نگهدای کالا پیش از ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.