تهران – ایرنا – معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به تلاش و اقدامات دولت برای کاهش نگرانی مردم در حوزه اقتصادی، ابراز امیدواری کرد از 6 ماهه دوم امسال به ثبات اقتصادی و اوایل سال آینده به رونق اقتصادی دست یابیم….

تهران - ایرنا - معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به تلاش و اقدامات دولت برای کاهش نگرانی مردم در حوزه اقتصادی، ابراز امیدواری کرد از 6 ماهه دوم امسال به ثبات اقتصادی و اوایل سال آینده به رونق اقتصادی دست یابیم.