در معاملات پشت خطی قیمت سکه دیشب در ساعت20:42 دقیقه بر روی 12 میلیون و 205 هزار تومان قرار گرفت که نسبت به قیمت شنبه شب 160 هزار تومان بالا تر بود.

در معاملات پشت خطی قیمت سکه دیشب در ساعت20:42 دقیقه بر روی 12 میلیون و 205 هزار تومان قرار گرفت که نسبت به قیمت شنبه شب 160 هزار تومان بالا تر بود.