معاملات مارجین برای معامله‌گرانی مناسب است که علاقه به کسب سود بیشتر در زمان کم‌تری دارند.

معاملات مارجین برای معامله‌گرانی مناسب است که علاقه به کسب سود بیشتر در زمان کم‌تری دارند.