در معاملات امروز بورس تهران شاخص کل بورس با رشد 8 هزار و 36 واحدی نسبت به روز یکشنبه به رقم یک میلیون و 484 هزار واحد رسید.

در معاملات امروز بورس تهران شاخص کل بورس با رشد 8 هزار و 36 واحدی نسبت به روز یکشنبه به رقم یک میلیون و 484 هزار واحد رسید.