طی مراسمی با حضور قائم مقام دادگستری کل استان تهران و فرماندار شهرستان شهریار، فاضل حسینی رئیس سابق دادگستری شهرستان شهریار مورد تکریم قرار گرفت و مراد طلب به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان شهریار معارفه شد. به گزارش شهریاریها،در مراسمی که با حضور مسولان استانی و شهرستانی برگزار شد ، از زحمات دکتر فاضل […]

معارفه رئیس جدید دادگستری شهریار

طی مراسمی با حضور قائم مقام دادگستری کل استان تهران و فرماندار شهرستان شهریار، فاضل حسینی رئیس سابق دادگستری شهرستان شهریار مورد تکریم قرار گرفت و مراد طلب به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان شهریار معارفه شد.

به گزارش شهریاریها،در مراسمی که با حضور مسولان استانی و شهرستانی برگزار شد ، از زحمات دکتر فاضل حسینی ، رئیس پیشین دادگستری شهریار ، تجلیل و ابوالقاسم مراد طلب ، به عنوان رئیس جدید این دادگستری ، معرفی شد .
رئیس جدید دادگستری شهریار در این مراسم با تاکید بر سرعت عمل و دقت به رسیدگی پرونده های قضایی گفت : دادگستری محل داد رسی است و در ان به هیچ فرد یا گروهی اجازه لابی گری داده نمی شود .
مراد طلب افزود : دادرسی در نهایت دقت ، سرعت و عدالت ، هدف اصلی دادگستری است .
مراد طلب ، پیش از این رئیس دادگستری شهرستان ورامین بود .
فاضل حسینی نیز همچنان با حفظ سمت به عنوان رئیس یکی از شعب دادگستری استان تهران مسؤلیت دارد .