رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، با بیان اینکه از سرعت و سبقت در معابر خلوت خودداری کنید، گفت: تیم‌های پلیس در تمامی تقاطع‌ها و معابر به منظور کنترل سرعت و سبقت‌ها حضور دارند….

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، با بیان اینکه از سرعت و سبقت در معابر خلوت خودداری کنید، گفت: تیم‌های پلیس در تمامی تقاطع‌ها و معابر به منظور کنترل سرعت و سبقت‌ها حضور دارند.