سرمربی نساجی معتقد است امیر قلعه‌نویی و یحیی گل‌محمدی لیاقت هدایت تیم ملی را دارند.

سرمربی نساجی معتقد است امیر قلعه‌نویی و یحیی گل‌محمدی لیاقت هدایت تیم ملی را دارند.