مطالعات اخیر نشان می‌دهد زندگی با گربه یا سگ خانگی با آلرژی غذایی کمتر در کودکان و نوزادان همراه است.
The post مطالعه جدید: زندگی در کنار گربه و سگ می‌تواند آلرژی غذایی در کودکان را کاهش دهد appeared first on دیجیاتو.

مطالعات اخیر نشان می‌دهد زندگی با گربه یا سگ خانگی با آلرژی غذایی کمتر در کودکان و نوزادان همراه است.

The post مطالعه جدید: زندگی در کنار گربه و سگ می‌تواند آلرژی غذایی در کودکان را کاهش دهد appeared first on دیجیاتو.