اقتصادنیوز: در مورد قندها و کربوهیدرات‌ها هم باید بدانید که بالارفتن قند روی چرب شدن کبد اثر دارد و مصرف مربا، عسل، قند و شکر، شربت، نوشابه و مواد غذایی شکردار پرهیز دارد و چربی کبد را تشدید می‌کند. …

اقتصادنیوز: در مورد قندها و کربوهیدرات‌ها هم باید بدانید که بالارفتن قند روی چرب شدن کبد اثر دارد و مصرف مربا، عسل، قند و شکر، شربت، نوشابه و مواد غذایی شکردار پرهیز دارد و چربی کبد را تشدید می‌کند.