به نظر می رسد کریستیانو رونالدو، ستاره محبوب پرتغالی در هفت سال اخیر درگیر مصدومیت دشواری بوده است.

به نظر می رسد کریستیانو رونالدو، ستاره محبوب پرتغالی در هفت سال اخیر درگیر مصدومیت دشواری بوده است.