رییس سازمان اورژانس کشور از افزایش مصدومان زمین‌لرزه هرمزگان به ۷۰ نفر خبر داد.

رییس سازمان اورژانس کشور از افزایش مصدومان زمین‌لرزه هرمزگان به ۷۰ نفر خبر داد.