غلامرضا مصباحی مقدم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سخنان ابراهیم رییسی با مردم از قاب تلویزیون گفت: من سخنان آقای رییسی را سنجیده، پخته کاملا حساب شده ارزیابی می کنم به ویژه در مناسبات و سیاست خارجی دولت آقای رییسی….

غلامرضا مصباحی مقدم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سخنان ابراهیم رییسی با مردم از قاب تلویزیون گفت: من سخنان آقای رییسی را سنجیده، پخته کاملا حساب شده ارزیابی می کنم به ویژه در مناسبات و سیاست خارجی دولت آقای رییسی.