قزوین-ایرنا- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین گفت: مشکل تامین آب مورد نیاز صنایع مستقر در شهرک صنعتی آبیک با اجرای طرح انتقال آب از سد طالقان مرتفع شد….

قزوین-ایرنا- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین گفت: مشکل تامین آب مورد نیاز صنایع مستقر در شهرک صنعتی آبیک با اجرای طرح انتقال آب از سد طالقان مرتفع شد.