بازیکن تیم فوتبال شاهین گفت: میشو تحول بزرگی در تیم شاهین ایجاد کرد و اگر می‌ماند بقای تیم در لیگ برتر قطعی بود.

بازیکن تیم فوتبال شاهین گفت: میشو تحول بزرگی در تیم شاهین ایجاد کرد و اگر می‌ماند بقای تیم در لیگ برتر قطعی بود.