مهاجم سابق استقلال معتقد است مشکلات این تیم باید به صورت ریشه ای حل شود.

مهاجم سابق استقلال معتقد است مشکلات این تیم باید به صورت ریشه ای حل شود.