صبح دیروز سید ابراهیم رئیسی در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف لیست ۱۹ وزیر پیشنهادی خود را برای تشکیل کابینه سیزدهم و گرفتن رای اعتماد از یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد….

صبح دیروز سید ابراهیم رئیسی در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف لیست ۱۹ وزیر پیشنهادی خود را برای تشکیل کابینه سیزدهم و گرفتن رای اعتماد از یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد.