رئیس اندیشکده مطالعات سیاسی وزارت اطلاعات و مشاور عالی وزیر گفت: ۹۰ کشور دنیا مشتری و خواهان دریافت پهپادهای ایران هستند که این وضعیت برای غربی ها و کشورهای استکباری قابل تحمل نیست….

رئیس اندیشکده مطالعات سیاسی وزارت اطلاعات و مشاور عالی وزیر گفت: ۹۰ کشور دنیا مشتری و خواهان دریافت پهپادهای ایران هستند که این وضعیت برای غربی ها و کشورهای استکباری قابل تحمل نیست.