مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی با آیت‌الله رئیسی دیدار و گفت و گو کرد.

مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی با آیت‌الله رئیسی دیدار و گفت و گو کرد.