یک قلاده یوزپلنگ در حال خوردن یک خرگوش وحشی توسط شهروندان دیده شده که بوسیله تلفن همراه خود موفق به ثبت تصویر این گونه ارزشمند شدند.

یک قلاده یوزپلنگ در حال خوردن یک خرگوش وحشی توسط شهروندان دیده شده که بوسیله تلفن همراه خود موفق به ثبت تصویر این گونه ارزشمند شدند.