استاندار فارس پایان ساعت رای‌گیری در استان را ۲۴ امشب اعلام کرد و گفت: تلاش داریم شمارش آرا نمایندگان منتخب را تا فردا قبل از ظهر اعلام و نهایی استان را تا پایان روز شنبه اعلام کنیم….

استاندار فارس پایان ساعت رای‌گیری در استان را ۲۴ امشب اعلام کرد و گفت: تلاش داریم شمارش آرا نمایندگان منتخب را تا فردا قبل از ظهر اعلام و نهایی استان را تا پایان روز شنبه اعلام کنیم.