مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان گفت: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و پای صندوق های رأی زمینه ساز مجلس قوی و مردمی است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان گفت: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و پای صندوق های رأی زمینه ساز مجلس قوی و مردمی است.